Basert på dine forhåndskunnskaper tilbys standardkurs på 5 kursnivå.
Kursinnholdet er felles for alle kursnivå, men vil være tilpasset det kunnskapsnivået du til enhver tid befinner deg på.
Mengden grammatikk avhenger av hvilket nivå du studerer på. Kurstrinn 1 og 2 vil bare gi deg en grunnleggende grammatisk innføring, mens fokus vil bli rettet mot muntlig fremføring.
Studiemateriellet består av skolens eget kompendium og læreboken Prisma.

Kursinnhold:
Språkutvikling: grammatikk og ordforråd
Språkferdigheter: muntlig og skriftlig.
Lese og lytteforståelse, uttalelse.

1 uke

€345

2 uker

€645

3 uker

€945

4 uker

€1195

Ekstra uke

€295

Innlosjering i delt leilighet med individuelt rom.
Sengetøy/håndklær, gass, vann og elektrisitet.
Gratis pick-up service (tog-buss-flyplass i Jerez)
Transport til og fra utvalgte strender.
Internettilgang.
24 timers nødtelefonservice.